بهار دل انگیز یا حال غم انگیز

غم همسایه دیوار به دیوار دلم

عشق گمشده ای که قلبم را کلبه احزان و رنجوری کرده که چون یعقوب نبی در فراق محبوبش می گرید

و من در میان اندوه بی پایان این شکست قوی ایستاده ام

و امید به شنیدن بوی یوسفم دارم


بهنوش ادیبی

96/01/08

/ 0 نظر / 11 بازدید